DT2 2015

Gewapend met verrekijker, telescoop, fotocamera, geluidsopnameaparatuur, een paar goede wandelschoenen, mijn standaard trainingsbroek en voor het eerst een fietsbroek is het weer tijd voor Deception Tours (DT). Voor de niet vogelaars die dit lezen: Deception tours is een 3 tal weekenden in het najaar en 1 weekend in het voorjaar waarin een steeds groter wordend aantal vogelaars naar Vlieland gaan om zeldzame vogels te vinden. Na een geslaagd DT1 waarin gekampeerd werd is er nu gekozen voor een Huisje. Gelukkig was er nog 1 slaapplek vrij en bevond ik mij als enige Groninger onder 11 Friezen. Af en toe had ik dan ook geen idee waar het gesprek over ging, maar al met al was het extreem gezellig.

De voorspellingen wat betreft het weer bestond uit een vrij stevige en koude wind uit het oosten. De verwachtingen waren hoog gespannen. Er zouden zeldzame vogels vanuit Siberië neer kunnen dalen op Vlieland. Echter zou het ook erg helder worden en met zo’n lekker rugwindje zouden de vogels ook gewoon door kunnen vliegen zonder voet aan de grond kunnen zetten.

Op de boot bleek in ieder geval dat de voorspellingen goed genoeg waren om ik denk wel meer dan 100 man de eerste boot op vrijdag richting Vlieland te laten nemen.

Op DT1 had ik gepoogd een zo lang mogelijk lijst aan vogelsoorten te verkrijgen en dit weekend zou niet anders zijn. Waarom een zo lang mogelijke lijst als het doel zeldzaamheden is? Ik merk bij mijzelf dat als de bosjes leeg zijn de motivatie daalt. Je hebt dan het idee alsof je er energie voor niets in steekt: Er zit toch niets. Echter ook als de bosjes leeg zijn kan er een mega (zeer zeldzame vogel) in zitten. Als je gaat voor een zo lang mogelijke lijst blijf je stug doorgaan, omdat elke vogel een nieuwe voor de lijst kan zijn. Het werkt bij mij in ieder geval heel goed. Tevens wil ik wat nieuwe soorten toevoegen aan de eeuwige maandlijst. Zo moet ik bijvoorbeeld Wilde Zwaan nog voor de oktoberlijst en laat er nu net een Wilde Zwaan overwinteren op Vlieland. Ook moet ik nog soorten als: Tuinfluiter, Fluiter, Rietzanger, Braamsluiper, Blauwborst etc etc.

Vanaf de Richel (zandbank waar vlak langs gevaren wordt) wordt er dan ook begonnen met het bijhouden van de lijst:

 1. Rotgans
 2. Eider
 3. Kokmeeuw
 4. Zilvermeeuw
 5. Grote Mantelmeeuw
 6. Slechtvalk
 7. Drieteenstrandloper
 8. Kanoet
 9. Aalscholver
 10. Scholekster
 11. Zwarte Kraai
 12. Stormmeeuw

Op het Eiland staan de fietsen inclusief fietstas al klaar (goed geregeld door Leo). Snel worden de tassen naar het huisje gebracht met ondertussen wat gebruikelijke soorten.

 1. Huismus
 2. Roodborst
 3. Heggenmus
 4. Kauw
 5. Koolmees
 6. Tjiftjaf
 7. Merel
 8. Turkse Tortel
 9. Witte Kwikstaart
 10. Ekster

Vanaf de boot hoorden wel al dat er op de Oostpunt achter de jachthaven een Dwerggors was gevonden. Altijd een leuke soort dus wordt de oostpunt de eerste stop om te vogelen. De Dwerggors zit bij aankomst mooi in een struikje, maar gaat als snel naar de grond en is voor mij dan uit zicht. Even later vliegt de vogel op en vindt ik het wel mooi geweest. Nu is het zaak om zelf iets te vinden en loop ik via de zeereep naar het Noorden.

 1. Wulp
 2. Houtduif
 3. Oeverpieper
 4. Pimpelmees
 5. Vink
 6. Zwartkop
 7. Grote Bonte Specht
 8. Dwerggors
 9. Putter
 10. Winterkoning
 11. Spreeuw
 12. Kneu
 13. Grote Stern

Voor mij lopen Jelle, Joey, Maarten en Guus. Met zen allen worden de bosjes geïnspecteerd, maar de beste soort komt over ons hoofd gevlogen. Blijkbaar wordt op de DT app groep een middelste jager doorgegeven. Ik had mijn mobiel nog niet gecheckt dus vanuit het niets roept Joey ineens: Daar komt de Middelste Jager aan. Inderdaad de vogel komt recht over ons hoofd gevlogen.

middelste jager b1

Op de oostpunt vinden we tevens veel lijsters, waaronder enkele Beflijsters. Tevens wordt er nog een Tuinfluiter gevonden, waarmee de eerste nieuwe maandsoort binnen is.

 1. Middelste Jager
 2. Beflijster
 3. Zanglijster
 4. Koperwiek
 5. Keep
 6. Roodborsttapuit
 7. Groenling
 8. Tuinfluiter
 9. Goudhaan
 10. Boomleeuwerik (roepend overvliegend)
 11. Rietgors

Voor mij voelt dit als een succesvol begin. Aardig wat soorten al op de lijst die ik op DT1 nog niet had. Een Middelste Jager had ik nog nooit zo goed gezien en de Tuinfluiter is een leuke aanvulling voor de maandlijst.

Vervolgens wordt er boodschappen gedaan en koers gezet naar het westen. Langs de weg zit een Bladkoning luid te roepen uit een bosje. Ik zie dat er op de app groep nog geen enkele bladkoning is gemeld en vraag mij af of er echt zo weinig bladkoningen op het eiland zitten. Ik besluit (blijkbaar net als vele anderen) het bos bij Lange Paal te checken. Eerst zie ik een Sperwer uit de bosjes vliegen. Deze schrikt van mij en vliegt er gelijk weer in. Vervolgens kom ik Debby, Jasmijn en Miranda tegen. Debby is met een onderzoek naar vogelaars en een smoelenboek bezig en vraagt of ik er aan mee wil doen. Dat vind ik prima. Ik krijg een kaartje met nummer 281 (blijkbaar heeft Debby al heel wat vogelaars gevraagd voor het project), mijn email adres wordt genoteerd voor een vragenlijst en er wordt een foto gemaakt. Iets verder het bos in zit een aardige flock mezen en goudhanen. Als ik uit het bos kom en de camping wil checken kom ik wederom Jelle, Joey, Maarten en Guus tegen. Ik hoor direct weer een bladkoning en dit blijkt de eerste van 5 op dat kleine stukje. Bladkoningen genoeg dus.

 1. Steenloper
 2. Blauwe Reiger
 3. Tureluur
 4. Groenpootruiter
 5. Sperwer
 6. Bladkoning
 7. Zwarte Mees
 8. Staartmees
 9. Gaai

Naast Lange Paal zit de Nieuwe Kooi en in de Nieuwe Kooi is er kans op Dodaars en Waterral. Verder vind ik er echter nooit wat en dit keer is niet anders. Zelfs een Dodaars en Waterral lukt niet. Naast de Nieuwe Kooi zit een klein plasje welke blijkbaar Dijkstra’s plasje heet en hier was door Nils een Draaihals gevonden. Genoeg reden om even te checken. Een Draaihals wordt niet gevonden, maar hier zit wel een Waterral.

 1. Barmsijs (roepend dus spec)
 2. Waterral

Jelle etc. besluiten naar de Oude Kooi te gaan. Omdat de battery van mijn telefoon leeg is en ik pas ’s savonds beschik over een oplader (met dank aan Vicent Douwes) besluit ik om ook die kant op te gaan. Mocht er iets gevonden worden ben ik alsnog op de hoogte. Dit blijkt het geval in de vorm van een Radders Boszanger. Al een tijd terug gemeld en nu weer terug gevonden. Een leuke soort op de goede plek van het eiland, want vlak bij het huisje. Hier tref ik Jeroen die die middagboot heeft genomen. Omdat de Boszanger erg lastig blijkt en we eigenlijk zelf iets willen vinden besluiten we om naar de waterzuivering te gaan en vanaf daar lopen we door een spannend stukje loof met veel vogels en een Sperwer die zich mooi laat zien naar de oostervallei.

Sperwer

Vanuit hier lopen we naar de oostpunt, vinden daar een paapje en gaan we via de zeereep helemaal naar de plek van de Dwerggors. Onderweg vinden we nog een leuke Sneeuwgors in de zeereep.

 1. Buizerd
 2. Boomkruiper
 3. Sijs
 4. Kramsvogel
 5. Paapje
 6. Pontische Meeuw
 7. Sneeuwgors

jacht op sneeuwgors

Op de plek van de Dwerggors aangekomen is het inmiddels beginnen te schemeren en is de vogel niet meer te vinden. Na een duikeling over een prikkeldraad gaan we richting de snackbar alwaar we wachten op de rest van de crew.

Bij het huisje aangekomen wordt er flink gediscussieerd over een valk. Deze is gefotografeerd op de oostpunt. In het veld werd er gezien het gedrag van de valk (circelend boven een groep spreeuwen) gedacht aan Boomvalk en dit gevoel werdt versterkt doordat de vogel te groot leek voor een Smelleken. Toch waren andere van mening dat het toch een Smelleken was. Omdat ik de vogel niet heb gezien was ik wel benieuwd wat het nu eigenlijk was. In eerste instantie leek ik er met de ANWB ook niet uit te komen. Jeroen had echter de advanced birdguide bij zich en hierin stond een bruikbaar kenmerk. Bij Smelleken was P10 (de buitenste veer van de vleugel) veel korter dan bij andere valken. Jeroen zocht plaatjes van zowel Smelleken als Boomvalk op en we kwamen dan ook uit op een Smelleken. Dit verhaal zou echter nog een staatje krijgen op het forum van waarneming.nl, waar een foto van David uit de Weerd doorslag geeft: toch een Smelleken.

Ook hebben Jeroen en ik een 1kj meeuw gefotografeerd op het strand. De vogel viel mij op door zijn contrastrijk voorkomen met donkere dekveren en een erg witte kop (iets wat zilvermeeuwen van deze leeftijd in oktober vaak niet hebben). Omdat alleen een lichte kop niets zegt over de ware aard van de vogel lopen we richting de vogel en blijven staan bij een houten paal op het strand. Het begint al te schemeren en vanuit de hand is er geen scherpe foto meer te maken.

pontische meeuw b1

In eerste instantie komen we er niet helemaal uit, maar gaan wel uit van een Geelpoot- of een Pontische meeuw. Ook deze vogel wordt bestudeerd en via de website gull-research.org weten we dat het een Pontische Meeuw blijkt. We kijken in de ban van de condor en ik duik vervolgens vroeg het nest in.

Dag 2

Ik had al tijden het plan om Zaterdag de vliehors op te gaan. Ik ben nog nooit achter de duintjes van de kazerne geweest dus dat werd wel eens tijd. Haije wil wel mee en ook anderen sluiten zich aan. Bij de vallei van Malgum worden eerst nog 2 nieuwe soorten aan de weekendlijst toegevoegd.

 1. Ijsgors
 2. Torenvalk

We splitsen ons in 2 groepen. Haije en ik gaan via de tankbaan en de andere lopen via de zeereep. Ik ben in de veronderstelling dat we met zen allen naar de laatste duintjes gaan, maar het tegendeel blijkt als we aan het einde van de tankbaan Vincent alweer terug richting de kazerne zien lopen. Dan zullen we het samen op moeten knappen. We vinden vrij weinig, maar dat is te verwachten op zo’n kale zandvlakte met maar enkele duintjes. Toch is het heel spannend vogelen, omdat je weet dat ik elke pol helm een uitgeputte dwaalgast schuil kan gaan. We vinden er echter enkele lijsters, goudhanen, piepers en veldleeuwerikken. Een Smelleken is een leuke bijkomstigheid.

 1. Bruine Kiekendief
 2. Baardman
 3. Watersnip
 4. Zilverplevier
 5. Tapuit
 6. Smelleken
 7. Strandleeuwerik
 8. Grote Gele Kwikstaart

Na ruim 4 uur door het helm en het mulle strand sjouwen met een tas op de rug waarin ondermeer een camera en telescoop in zit en een statief aan hangt zijn Haije en ik behoorlijk gesloopt. Na het checken van de kroonspolders besluiten we rustig terug te fietsen richting het dorp. Toch besluiten we onderweg nog een bosje in het duin te checken. Er lijkt op het oog niets in te zitten, maar Haije ziet toch iets bewegen. Er blijken toch enkele goudhanen en tjiftjaffen in te zitten evenals een vuurgoudhaan.

 1. Wilde Eend
 2. Bergeend
 3. Smient
 4. Wintertaling
 5. Kluut
 6. Slobeend
 7. Pijlstaart
 8. Kievit
 9. Vuurgoudhaan

Als Haije en ik ons zelf installeren op de bank is het lastig wakker te blijven. Bij Haije gaan de oogjes dan ook even dicht. Er wordt een heerlijke bak Nasi voor ons gekookt door Marchel en Rudy en we zien hoe het Nederlands Elftal wint van Kazachstan.

Dag 3

Inmiddels had ik wel verwacht om Wil de zwaan tegen te zijn gekomen. Omdat dit nog steeds niet gelukt was fiets ik ook op dag 3 richting het westen. Geluidsrecorder in de hand in de hoop dat de ochtendtrek nog een leuke pieper op levert. De leuke pieper blijft achterwege en in geen velden of wegen is een zwaan te bekennen. Na uren zoeken kom ik weer aan bij de fiets, maar na een stukje fietsen gaat het mis. Mijn snelbinder is blijkbaar losgeschoten en heeft zich om de as gewikkeld. De snelbinder zit dusdanig verstrikt in de ketting dat ik deze niet zelf los krijg. Veelen fietsverhuur wordt gebeld en binnen 10 minuten brengen ze mij een nieuwe fiets. Wat een service! Op dat moment komt een melding door van een Kleine Vliegenvanger. Omdat het weekend verder nogal tam is verlopen qua zeldzaamheden en een Kleine Vliegenvanger altijd een leuke soort is vraag ik aan Wim Nap en zijn vriendin of ze mee gaan. Ze hadden het bericht gemist, maar willen graag mee. Aangekomen bij de plek zie ik de vogel nog net over een duin vliegen. Wim en vriendin lijken net te laat te zijn. Gelukkig komt de vogel snel terug en is deze af en toe mooi te zien. Er onstaat nog wat tumult omdat er maar een beperkte plek is vanwaar de vogel te zien is. Daar staan een aantal vogelaars die wachten totdat ze een mooie foto kunnen maken. Een voor mij onbekende man vind het echter niet leuk dat mensen die de vogel al hebben gezien geen plaats maken voor hem, omdat hij de vogel nog niet gezien heeft. Omdat dit niet gevraagd wordt, maar deze persoon zonder pardon voor een andere vogelaar gaat staan onstaat een woordenwisseling. Dit loopt gelukkig allemaal zonder kleerscheuren af.

 1. Grote Lijster
 2. Grauwe Gans
 3. Brandgans
 4. Kleine Vliegenvanger
 5. Alk/Zeekoet

kleine vliegenvanger b1

Hier kom ik ook weer een groot deel van de Friezen tegen bij wie ik in het huisje zit en samen gaan we even over zee kijken. Meer dan 4 alk/zeekoet en een groepje aalscholvers (nog per abuis uitgescholden voor zwarte zee-eend) levert dit niet op. Dan een bericht van een Taigaboomkruiper met mooie foto in Bomenland. We hebben nog ruim 3 uur voordat de boot gaat. Het is echter een leuke soort die zich gezien de foto blijkbaar erg goed laat bekijken waarop we besluiten die kant op de fietsen. Met oost 5 a 6 in de rug zijn we er zo. Onderweg zien we eindelijk Wil zitten op het veld bij de oude kooi. In bomenland lopen we als een kip zonder kop achter Andries aan die de weg wel weet, omdat via de app groep een locatie is doorgegeven. We struinen over duinen, tussen bomen en kamperfoelie door naar de plek, maar hier staat niemand meer. Ik zoek een stukje verderop en even later wordt ik door Andries terug geroepen. Zijn geroep trekt meer vogelaars aan die blijkbaar ook aan het zoeken zijn, maar ik eerder niet had gezien. De vogel werd ergens anders gezien, maar vanwege het beperkte bereik duurt het even voordat de locatie door komt. Dwars door het bos volgt een treintje van vogelaars naar de plek, maar ik besluit om te lopen via het pad. Omdat het pad op een gegeven moment totaal de verkeerde kant op loopt moet ik ook dwars door het bos die kant op. Er volgt een luid gekruis: een sperwer heeft een vogel gevangen die alles bij elkaar schreeuwt, maar de strijd even later toch van de sperwer verliest die met prooi weer weg vliegt. Als ik de anderen weer tref besluiten ze eerst de fietsen te halen. Bij de fietsen aangekomen is er ineens paniek. Er is een vogel van het pad opgevlogen, met witte onderdelen en oranje flanken. Blauwstaart gaat dan toch even door je hoofd, maar al snel wordt een rode staart gezien. Een Gekraagde Roodstaart dus. Wederom een nieuwe maandsoort voor me. Omdat Gekraagde Roodstaart meerdere ondersoorten heeft waarvan het mogelijk zou zijn dat een zeldzame ondersoort in Nederland gevonden zou kunnen worden volgen we de vogel totdat we er goede foto’s van hebben. We komen uit op een jong mannetje vanwege de tekening op de kop. De Taigaboomkruiper kunnen we echter niet vinden. De troostprijs is de tweede vuurgoudhaan van het weekend (altijd een leuke soort).

 1. Gekraagde Roodstaart

gekraagde roodstaart b1

Er was afgesproken om half 4 weer bij de fietsen te zijn. Dan hadden we een uur om terug te fietsen naar het dorp en nog een half uur om de tassen te pakken, de fiets in te leveren en de boot te halen. Als ik om 1 voor half 4 bij de fietsen kom is er echter niemand meer. Mijn mobiel valt uit waardoor ik niet meer mee krijg dat de anderen mij al geappt hadden dat ze eerder richting het dorp gingen. Ik kan nog net zien dat er ergerns bij de ijsbaan 2 Dwerggorzen zijn gezien. Ik had de soort vrijdag al gezien, maar het is op weg naar ons huisje dus snel fiets ik die kant op. Op het huisje tegenover de Nieuwe Kooi zit een Zwarte Roodstaart pontificaal op het dak zijn longen uit het lijf te roepen. Bij de plek van de Dwerggors tref ik Gijs die ook 1 nacht bij ons heeft geslapen. Ik kan nog enkele plaatjes van de gors maken als we onze tassen gaan halen.

 1. Havik
 2. Zwarte Roodstaart
 3. Kleine Mantelmeeuw

dwerggors1 b1

Op de boot weet ik nog een tijd lang op het bovendek uit te houden, maar na ruim een uur ben ik wel zat van de erge harde en koude wind. In Harlingen worden Marchel en ik opgehaald door diens vrouw en 2 kinderen, waarvoor veel dank. Ondanks het gebrek aan een knaller weer een geslaagd DT weekend.

Vogeljaar 2014: 1 januari big day

1 januari big day

Post is nog in bewerking en foto’s volgen nog.

Allereerst voor iedereen de beste wensen voor 2014.

Mijn jaar begon net als de vorige 3 jaren met een dag vogelskijken. Wat in 2011 begon als een rondje lauwersmeer is uitgegroeid tot een winterse big day. Een stuk lastiger als een voorjaar big day. Er is namelijk veel minder daglicht en de vogels zijn op enkelen na nog niet aan het zingen. Dit jaar wist ik met behulp van deze zachte en vogelrijke winter mijn persoonlijke record weer met 11 soorten te verbeteren. De afgelopen jaren haalde ik de volgende aantallen

 • 2011: 67
 • 2012: 69
 • 2013: 83
 • 2014: 94

Dit jaar moest ik bij de witbandkruisbek echter kiezen tussen: stug doorzoeken totdat ik deze zeldzaamheid vond of snel weer weg als het niet lukt omwille de daglijst. Ik koos echter voor het eerste. Ik kan er heel slecht tegen als ik weet dat een soort zich ergens ophoud, maar ik zonder succes weg moest. Hier heb ik 1,5 uur aan kostbaar daglicht aan besteed. Daarnaast heb ik ver omgereden voor koereiger en grauwe gors die zich niet lieten zien. In theorie dus ongeveer 3 uur verspild. Er is dus hoop om ooit de magische grens van 100 soorten op een winterse big day te doorbreken in de TOH. In zeeland is dit de laatste jaren al een paar keer gelukt, maar daar is het aanbod aan verschillende soorten in de winter ook aanzienlijk hoger.

Mijn dag verliep als volgt:

8.00 – 8.30 diependal

In december heb ik een aantal voorbereidende rondjes gemaakt. Mijn eerste stop zou in eerste instantie de grote kruisbekken van Wateren zijn, maar ik merkte op dat de vogels zich pas vanaf 9.00 lieten horen en zien. Ik kon de tijd daarvoor dus gebruiken om alvast wat andere soorten op te zoeken. Mijn oog viel op diependal, niet de hut, maar het vloeimeer. Hier komen ’s nachts enorme aantallen ganzen naartoe om te slapen evenals enkele grote zilverreigers. Daarnaast zitten er veel soorten eenden en alle 3 de zwanensoorten zitten er ook. Ook is het een makkelijke plek voor geelgors en roepen en zingen ’s morgens enkele soorten vanuit de bosjes rondom het kijkscherm. Ook had ik elke keer dat ik er bij zonsopkomst was een roepende waterral. Dit jaar niet anders. Ik parkeer de auto voor het hek, doe een tasop mijn rug, klap mijn vouwfiets uit (scheelt 10 minuten op de terugweg naar de auto) en fiets naar het kijkscherm. Nonnetje lukte mij de afgelopen keren niet, maar nu zwemt er een vrouwtje midden op het meer. Een roepende havik is tevens erg welkom, evenals kramsvogels en koperwieken die ik deze winter opvallend weinig zie. In het donker kan ik al enkele soorten op geluid noteren en bij de eerste lichtstralen zijn de eenden en zwanen op shillouet al te doen. Ik heb er de volgende soorten:

 • 1 kolgans
 • nijlgans
 • 2 wilde eend
 • 3 wilde zwaan
 • 4 kramsvogel
 • 5 vink
 • 6 geelgors
 • 7 winterkoning
 • 8 roodborst
 • 9 wintertaling
 • 10 smient
 • 11 krakeend
 • 12 knobbelzwaan
 • 13 grauwe gans
 • 14 kleine zwaan
 • 15 buizerd
 • 16 aalscholver
 • 17 waterral
 • 18 kuifeend
 • 19 tafeleend
 • 20 havik
 • 21 brilduiker
 • 22 slobeend
 • 23 koperwiek
 • 24 grote zilverreiger
 • 25 meerkoet
 • 26 blauwe reiger
 • 27 grote mantelmeeuw
 • 28 nonnetje
 • 29 houtduif
 • 30 kauw
 • 31 graspieper
 • 32 zwarte kraai
 • 33 merel
 • 34 roek
 • 35 stormmeeuw

Na dit succesvolle begin snel op naar de ganzenpoel bij Wateren. Aangekomen op de parkeerplek gaat de tas weer snel op de rug en wordt de vouwfiets weer uitgeklapt. Een overvliegende appelvink wordt gewaardeerd en op het veld duurt het niet lang voordat ik grote kruisbekken vind. Dit onder het genot bij 2 zwarte spechten die van beide kanten van het veld naar elkaar aan het roepen zijn. Voordat ik weer op de fiets zit hoor ik goudvinken. Ik kijk omhoog en zie 3 goudvinken overvliegen!

 • 36 huismus
 • 37 groenling
 • 38 goudhaan
 • 39 gaai
 • 40 pimpelmees
 • 41 grote bonte specht
 • 42 appelvink
 • 43 sijs
 • 44 glanskop
 • 45 zwarte specht
 • 46 grote kruisbek
 • 47 kruisbek
 • 48 koolmees
 • 49 goudvink

Via het fochteloerveen rijd in dan naar het noordlaarderbos. Onderweg kom je dan langs een boerderij waar al jaren een steenuil huist. Elke keer dat ik er langs rijd kijk ik of hij er zit, maar dit is bijna nooit het geval! Vandaag zat de uil echter uitgebreid te zonnen op 1 van de schuren!

 • 50 steenuil
 • 51 ekster
 • 52 toendrarietgans
 • 53 blauwe kiekendief
 • 54 spreeuw
 • 55 holenduif
 • 56 kokmeeuw

In het noordlaarderbos heb ik als doel de witbandkruisbek. Als ik naar de plek loop zie ik 3 mensen strak door een verrekijker naar 1 plek kijken. Ik vraag: kruisbekken? De vogelaars kijken me wat raar aan: Nee we zien sijsjes. Ok, hier moet ik dus niet zijn. Een eind verderop kom ik 2 franse vogelaars tegen, maar zij hebben ook geen kruisbekken gezien. 1 keer vliegt de groep over me heen en vervolgens is het meer dan een uur stil. Ik loop een rondje door het bos en opeens hoor ik kruisbekken aankomen. Het is een groepje van 5 vogels zonder de gehoopte vogel met de witte bandjes. Even later komt een grotere groep aangevlogen en een andere vogelaar doet met me mee aan de zoektocht. Het duurt enkele minuten, maar dan heb ik de vogel in beeld. Ik laat de andere vogelaar direct kijken, maar de witband is alweer uit beeld. Ik vind de vogel weer en geef de andere vogelaar aanwijzingen die de witbandkruisbek nu ook ziet. Snel maak ik wat plaatjes, maar verder dan dit kwam ik niet. Ondertussen ook alle bosmezen en nog een zwarte specht!

 • 57 keep
 • 58 boomkruiper
 • 59 staartmees
 • 60 boomklever
 • 61 matkop
 • 62 kuifmees
 • 63 witbandkruisbek
 • 64 zwarte mees

Vervolgens besluit ik om via de A28 en de A7 naar de koereiger te rijden. Deze is helaas niet in beeld en alle sloten doorzoeken waar die heel soms ook wel eens zit gaat teveel tijd kosten. Hier kom ik Andre Boven tegen die ook geen koereiger kan vinden. Samen rijden we dan naar de plek van de grauwe gorzen. Geen grauwe gorzen aldaar, wel een ruigpootbuizerd die aan het bidden is boven 1 van de winterveldjes. Het filmen heeft geen succes, want als ik net op record heb gedrukt vliegt de vogel naar beneden en gaat in het veld zitten. Vervolgens weer op weg naar groningen voor waterhoen, ransuil en casarca. De eerste 2 lukken, ondanks dat de roestplek van de uilen de afgelopen tijd vaker leeg dan bezet was. De casarca zit niet langs de doorgaande weg naar de eemshaven helaas.

 • 65 ooievaar
 • 66 grote canadese gans
 • 67 torenvalk
 • 68 zilvermeeuw
 • 69 ruigpootbuizerd
 • 70 goudplevier
 • 71 ringmus
 • 72 rietgors
 • 73 waterhoen
 • 74 ransuil

Next stop is de eemshaven met als hoofddoel de siberische braamsluiper. Deze laat zich gelukkig snel zien. (Het helpt enom dat ik er al eens geweest ben en weet waar en hoe ik moet zoeken). Een snelle meeuwenscan levert niks dan de algemene soorten op. Een blik in de haven levert 3 soorten zoutwatereenden op en fuut. Een blik op de rommelhoek geeft dan nog een groepje sneeuwgorzen. De fraters kan ik helaas niet vinden.

 • 75 braamsluiper (mogelijk ondersoort siberische braamsluiper)
 • 76 scholekster
 • 77 wulp
 • 78 middelste zaagbek
 • 79 eider
 • 80 zwarte zee-eend
 • 81 fuut
 • 82 sneeuwgors

Dan nog 2 soorten nodig om mijn 1 januari daglijstrecord te verbreken. Ik heb nog veel makkelijke soorten te gaan in het lauwersmeer. Hier check ik het jaap deensgat op slechtvalk, pijlstaart en baardman. Een eerste scan langs de paaltjes levert geen valk op, er roept geen baardman en ook zwemt er geen pijlstaart. Toch komt alles goed. Een scan langs de waterrand maakt duidelijk dat de slechtvalk op de grond zit. Een blik in het roodkeelplasje levert een mooi mannetje pijlstaart op en als ik terug loop naar de auto hoor ik baardmannetjes roepen.

In robbenoort probeer ik nog om zanglijster, heggenmus, putter en turkse tortel binnen te tikken met in de hoop de groene specht die ik daar eerder had. Dit lukt echter niet en het begint ook al te schemeren. Wellicht dat daardoor alle vogels al nagenoeg stil zijn. Dan nog snel even de haven, de sluizen en de bantpolder checken alvorens nog een poging te doen voor velduil bij Peassens. In de haven vind ik in lijn der verwachting een aantal steenlopers, maar nergens een grote zaagbek. Erg leuk is een groep van 10 bonte kraaien die vanaf het wad de haven in komen vliegen. Bonte kraai is de laatste jaren erg schaars en een groep van 10 vogels is voor mij al bijna 5 jaar geleden. Vanaf de sluizen vind ik weer geen grote zaagbek, maar wel een groep kluten die over het wad vliegt. Vanaf de bantpolder zoek ik naar tureluur welke ik ook vind. Echter vanwege het lage water zitten er niet veel steltlopers dichtbij. Het vinden van 1 van de grutto’s, zilverplevier, kanoet en bonte strandloper lukt dan ook niet. In de bantpolder vind ik snel brandgans, rotgans en kievit. Bij Peassens lukt het voor de zoveelste keer niet om een velduil te zien. Als het te donker is om uberhaupt nog iets waar te nemen hoor ik een bonte strandloper roepend overvliegen. De laatste soort van deze dag.

 • 83 slechtvalk
 • 84 bergeend
 • 85 pijlstaart
 • 86 baardman
 • 87 steenloper
 • 88 bonte kraai
 • 89 kluut
 • 90 tureluur
 • 91 brandgans
 • 92 rotgans
 • 93 kievit
 • 94 bonte strandloper

Vogeljaar 2013 April deel 1

Vogeljaar 2013

In April komt de voorjaarstrek echt op gang. Het aantal zeldzame vogels gaat om hoog en het vertoeven op de telpost wordt steeds aangenamer. April begint echter met opzoeken van onze laatste Korhoenders op de Sallandse heuvelrug. Ik heb 1 keer eerder een mannetje zien vliegen op de hei in 2010, Theo van Veenendaal heeft alleen 1 keer een vogel gehoord en Robert Pater heeft meerdere keren vergeefs gezocht. Met zen drieën besluiten we daarom om op 6 april de hele hei uit te kammen totdat we de korhoenders te zien krijgen. Vanaf de parkeerplek lopen we de hei op en vanaf daar lopen we eerst in de richting waarPestvogels zijn gezien. Dit gedeelte van het gebied is tevens een goede plek om de Korhoenders te zien. De pestvogels zijn even uit beeld dus lopen we een stuk verder waar een andere groep vogelaars vanaf een verhoogd punt de hei afzoekt. Korhoenders vinden we niet, maar ik vind wel een Klapekster en even later komt ook het groepje Pestvogels aangevlogen. We lopen weer terug naar de weg die dwars door het gebied loopt om de hei aan de westkant uit te kammen. Ineens zien Theo en ik in onze ooghoeken iets fors en donkers in de top van een berk zitten. Kijker er op en yess! een mannetje Korhoen. Missie geslaagd!

Korhoen

Op 7 april ga ik samen met een vriendin naar Schiermonnikoog met als doelsoort de Strandplevier en eventueel andere leuke soorten naast er gewoon een lekker dagje waddeneiland van te maken. We zien inderdaad een strandplevier en andere leuke soorten en hebben een lekker dagje gehad.

Strandplevierstrandplevier2Strandleeuwerik

Afbeelding

Vogeljaar 2013 Maart

Vogeljaar 2013

Maart is ook altijd zo’n maand waarin er nog niet veel gebeurd, al komt de trek wel wat op gang. Zo sta ik half maart dan ook voor de eerste keer weer op de telpost om naar het noorden trekkende vogels te verwelkomen. In 2012 heb ik geteld op telpost de noordkaap en ter vergelijking wilde ik het dit jaar op de telpost eemshaven proberen. Dit leverde enkele nieuwe jaarsoorten op waaronder Boomleeuwerik, Rouwkwikstaart en Rode wouw. Echter was ik blijer met een langsvliegende Ijsduiker en Kraanvogel die nieuw waren voor mij in de provincie groningen.

Een voorbeeld van een telling

ImageNaast nieuwe soorten voor de provincie Groningen bracht maart ook een erg goeie soort voor de Provincie Drenthe: De Amerikaanse wintertaling. De moest gevonden worden terwijl er een ijskoude wind met kracht 6 bft vanuit het oosten waaide. Gelukkig lukte dit ook en kon ik daarme Dick Schoppers erg blij maken die de vogel daarvoor net gemist had doordat deze was opgevlogen op het moment dat hij door een telescoop kon kijken. Gelukkig ook dat mijn verkleumde handen en voeten niet voor niet waren, want de volgende dag bleek de vogel gevlogen.

Amerikaanse wintertaling is landelijk gezien niet zo’n zeldzame soort, maar de bronskopeend die in Zuid-Holland werd gevonden enkele dagen later was dat wel. Na het werk die kant op gereden en in het laatste licht kunnen bekijken!

Vanwege het gebrek aan licht op dat tijdstip zat een mooie foto er niet in. Daarentegen kon ik op 1 van de teldagen in de eemshaven wel deze watersnip mooi fotograferen.

Image

Vogeljaar 2013 Februari

Vogeljaar 2013

Februari was een rustige maand wat betreft het aantal nieuwe jaarsoorten. Dit is ook logisch aangezien de voorjaarstrek nog niet begonnen is en ik de meeste wintersoorten al in januari heb gezien. Toch heb ik 1 van de beste soorten van het jaar in deze maand gezien.

Het begon echter wat rustiger met 2 goeie soorten. Een kleine burgemeester (ook zo’n prachtige witte meeuw) die je moest lokken dus lukraak brood te gaan strooien bij een vijvertje midden in een woonwijk. Er zat helemaal niks bij het vijvertje, maar zodra ik begon te strooien met brood kwamen de meeuwen vanuit de hele wijk aangevlogen. De kleine burgemeester zat er helaas niet tussen. Toen ik echter op het punt stond om weg te gaan werd ik er door andere vogelaars op geattendeerd dat de vogel aan was komen vliegen en bovenop een schoorsteen van een huis was gaan zitten! Bingo! 2 plaatselijke bewoners zijn nog benieuwd wat er aan de hand is en als ik het ze laat zien zijn ze helemaal enthousiast: So that’s where all the fuzz is about!

Vervolgens rijd in verder door naar het zuiden, want er zit een brilzee-eend bij de brouwersdam (zeeland). Een zeldzame zee-eend uit Noord Amerika. Ik heb al eens een mooi mannetje op Texel gezien, maar ditmaal is er een vrouwtje gevonden en die zijn een stuk lastiger te herkennen, zeker op grote afstand. Omdat het naast een nieuwe jaarsoort ook een mooie kans is om te leren hoe je zo’n vrouwtje zelf zou moeten vinden in groepen zee-eenden ga ik die kant op.

Op de plek aangekomen is het echter een pokkeweer. Zeer sterke wind vanuit het zuiden (de vogel zit ook ten zuiden van mij en de wind waait dus recht in mijn gezicht) gecombineerd met een flinke sneeuwbui ontnemen mij elke mogelijkheid de gezochte vogel te vinden. Inmiddels is er ook niemand meer op het hele strand te bekennen. Met de scoop en tas op de rug sjouw ik over het strand naar oosten waar de vogel zou moeten zitten in een groet grote zee-eenden. Ik besluit het duin op te klimmen en een beschutte plek te zoeken, welke ik ook vind. Het sneeuwen is opgehouden en het zicht verbetert enorm! Na een behoorlijke tijd zoeken vind ik mijn target: De brilzee-eend. Op de enorme afstand is er niet veel meer aan te zien dan het kleinere formaat, de snavelvorm en het omhoog staande staartje, maar ik weet nu wel hoe ik de vrouwtjes van deze soort zelf zou moeten vinden!

Dit blijkt inderdaad geholpen te hebben bij het volgende avontuur. De klapper van de maand wordt gevonden door Mark Hoekstijn tijdens een inventarisatie ter boot van het grevelingenmeer. Een geelsnavelduiker! ’s Werelds grootste duiker en de eerste sinds 1996 die ook weggelegd is voor andere vogelaars dan alleen de ontdekker(s).

Op vrijdagmorgen na een paar uurtjes werken vertrek ik met Lazar Brinkhuizen richting het grevelingenmeer. Onderweg worden Willem Bosma en Theo van Veenendaal opgepikt. De rit is lang, maar voelt kort door alle mooie verhalen die verteld worden over zeldzame vogels die we eerder gezien hebben en de avonturen die we daarmee beleefd hebben! De geelsnavelduiker is in beeld als we aankomen en we kunnen mooi zien hoe de vogel een platvis vangt en naar binnen probeert te krijgen.

Echter, na deze knaller van een soort was februari nog niet klaar. Een waterspreeuw die maanden verstoppertje aan het spelen was langs een rivier bij eibergen is (nadat ik al een keer voor niets ben geweest met Jeroen Breidenbach) op een zaterdag al vroeg op de dag gevonden. Van de afgelopen keren dat de waterspreeuw pressent was bleek de vogel eigenlijk de gehele dag honkvast en daardoor besluit ik die kant op te rijden. Als ik aankom ben ik moederziel alleen met de prachtige vogel die aan het vissen is in de vistrap en de hele tijd zachtjes zit te zingen

IMG_9674

Na deze leuke kleine schattige vogel sluit februari af met een gans. De laatste ganzensoort die ooit in Nederland is gezien, maar ik nog niet had gezien is de uit Noord-Amerika afkomstige kleine canadese gans. De kleine canadese gans is opgedeeld in verschillende ondersoorten. Omdat er ook veel ontsnapte kleine canadese ganzen in Nederland leven worden niet alle ondersoorten aanvaard als wild. Tot op heden staat alleen de ondersoort Hutchins canadese gans op de Nederlandse lijst. Deze ondersoort heeft een lichte borst. Als er dan ook een kleine canadese gans met een lichte borst wordt gemeld in Overijsel hoef ik niet te twijfelen en ga ik de vogel bekijken. De vogel zit ver weg en niet in elke houding is de lichte borst even goed te zien. Inmiddels is de vogel aanvaard en dat betekent dat ik elke ganzensoort die op de Nederlandse lijst staat waargenomen.

Het gaat hier om de gans in het midden met de zwarte hals.

Vogeljaar 2013 Januari deel 3

Vogeljaar 2013

Eind het eind van de maand komt het bericht dat er een amerikaanse smient is gefotografeerd. De vogel zou ergens in de omgeving van Amerongen moeten zitten, maar de ontdekker wil de locatie liever niet bekend maken. Een paar dagen later wordt de vogel echter door een andere vogelaar gevonden en wel bekend gemaakt. Zo gebeurt het dat ik op 27 januari naar Amerongen rijd waar ik de Amerikaanse smient inderdaad vind.

(zoek de Amerikaan tussen al zijn europese neven..tip: midden onderaan de foto 2 smienten. Achter de rechtervogel van die 2 zit hij. Hij kijkt je aan.)

Image

In het zuiden van het land verblijven nog twee zeldzaamheden die nieuw zijn voor de jaarlijst: Taigarietgans en Grote burgemeester (een meeuw 😉 ). Taigarietganzen zitten op de bekende plek, maar voor Grote burgemeester moet ik nog flink zoeken. Na een paar plekken afgezocht te hebben blijkt de vogel te zijn geland op de allereerste plek. Meer dan een bewijsplaatje met de telefoon kon ik er niet van maken

Image

(Het is de grote witte in het midden 😉 )

Uiteindelijk heb ik 167 verschillende vogelsoorten gezien in januari!

Vogeljaar 2013 Januari deel 2

Vogeljaar 2013 

Na de “big weekend” gaat het sprokkelen van de jaarsoorten gewoon door. Zo maak ik nog een rondje dwingelderveld wat zwarte specht en geelgors als nieuwe jaarsoorten oplevert en wordt er een spannende zee-eend gemeld aan de brouwersdam. Ik besluit samen met Martin Olthof het zekere voor het onzekere te nemen en die kant op te rijden. De zee-eend blijkt gewoon een zwarte met net wat meer geel op de snavel dan normaal. Wel zie ik mijn eerste winterse grote sterns die hier vrijwel jaarlijks overwinteren.

Op 16 januari besluiten Jeroen Breidenbach en ik een rondje te doen langs enkele zeldzaamheden die in het noorden overwinteren. We beginnen in de weerribben waar we een vrouw ringsnaveleend zien. Vervolgens rijden we naar Alkmaar alwaar een bruine boszanger zich wel erg leuk laat bekijken. Normaal zitten bruine boszangers diep verscholen in een bosje en moet je erg veel moeite doen en geduld hebben.

Image

Van de bruine boszanger rijden we naar Texel alwaar de zwarte zeekoet nu wel prima meewerkt.

Image

Ook worden we nog verrast door een kleine zilverreiger. Een schaarse soort in het noorden van het land en mijn eerste voor Texel.

Image

We sluiten de dag af met het zoeken van leuke meeuwen op het strand terwijl het licht snel minder wordt tot het moment dat we geen kenmerken meer kunnen onderscheiden.

Het was een supergave dag!

Vogeljaar 2013 Januari

Vogeljaar 2013

Al enige tijd lees ik blogs van vogelaars en ik zat er al een tijd over te denken om mijn eigen blog te maken. Dit kwam er nooit van tot dit moment. Vanaf 2014 wil ik dit blog gaan bijhouden. Bij deze begin ik met een terugblik op 2013. Een geweldig vogeljaar met veel nieuwe soorten, leuke lijstjes en vooral veel gezellige avonturen.

1 Januari

Net als de afgelopen jaren begint 2013 met een winterse big day. 2011 begon ik met 65 soorten op 1 januari. In 2012 ging dat omhoog naar 67 soorten. Beide keren was het eigenlijk meer een dagje vogelen in het lauwersmeer. Ditmaal zou het wederom een dagje lauwersmeer worden met als toevoeging: Holwerd. Hier had ik eerder in december samen met Rik van der Starre een heel scala aan schaarse wintersoorten zoals grutto, rosse grutto, kluut en kanoet. De dag begint om 7:53 met smient als eerste soort die ik hoor overvliegen op weg naar de auto. In Holwerd vind ik een groepje van  7 witbuikrotganzen. Een leuke ontdekking aangezien die hier nog niet eerder waren gemeld. In het lauwersmeer vind ik ook een ruigpootbuizerd. De dag sluit ik om 16:43 af met waterhoen. Op dat moment de 84e soort. Een sterke verbetering dus ten opzichte van de voorgaande jaren. In 2014 is het plan om er nog meer een big day van te maken door niet alleen het lauwersmeer te bezoeken, maar een echte route te plannen om zoveel mogelijk soorten op de eerste dag van het jaar te zien met als het ultieme doel: 100+ soorten.

IMG_9059

Oprapen

De volgende dagen in januari worden gebruikt om de overwinterende zeldzaamheden op te gaan zoeken. Op 2 januari ga ik langs de humes bladkoning die in mijn eigen wijk verblijft. Na even zoeken roept de vogel vanuit een spar waarin de bewoners allemaal sportschoenen hebben opgehangen. Ook een manier om je boom te versieren. Dit zal ook echter het laatste zijn wat er van de humes bladkoning wordt vernomen. Daarnaast ga ik langs een groepje pestvogels. Ze zitten niet op de vaste stek dus besluit ik rond te gaan rijden in de wijk. Plots klinken belletjes en bingo een groepje pestvogels vliegt over naar de oude plek!

IMG_8831

De volgende dag ga ik met Gijs Baller op pad. Vanuit groningen rijden we naar Texel en vervolgens naar Wageningen. Het omrijden via Texel is voor de zwarte zeekoet die al geruime tijd in de haven van Oudeschild verblijft. Dit lukt ons echter niet. De zeekoet is nergens te bekennen en ook in de Teso haven is de gezochte vogel afwezig. Wel vinden we wat nieuwe soorten voor de jaarlijst waaronder een mooie ijseend in de haven van Den oever.

Ik zet Gijs af in Wageningen en rijd door naar Velp alwaar ik bij Willem Bosma blijf slapen. Met zen drieën hebben we een big weekend gepland. 3 dagen fulltime vogelen en zoveel mogelijk nieuwe soorten voor de jaarlijst zien te vinden is naast een hoop gezelligheid het doel! Vrijdag staat Limburg op de planning. De eerste stop is de bekende burger king bij Venlo waar we al snel de 2 Kuifleeuwerikken vinden, niet wetende dat dit wellicht 1 van de laatste keren was dat we deze soort ooit in Nederland zullen zien.  Vervolgens rijden we door naar Sittard waar al geruime tijd een groep grauwe gorzen verblijft. Als we uitstappen horen we meerdere grauwe gorzen roepen vanuit de akkers, maar kunnen ze geruime tijd niet vinden. Een mannetje sperwer die in een boom vlak voor ons zit en door de telescoop prachtig bekeken kan worden zorgt voor een leuke afleiding. Na nog een tijd doorzoeken vinden we dan eindelijk een grauwe gors die er echter snel voor kiest om over ons heen weg te vliegen. Dan een wat langere rit naar het uiterste zuiden van ons land: de bossen bij Vaals. We stappen nog maar net uit de auto of een specht komt aanvliegen en gaat op ooghoogte op de dichtsbijzijnde boom zitten. Kijker erop: Middelste bonte specht! De zeldzaamste van de broedende spechten in ons land die aan een opmars bezig is. Na enkele gewone boomkruiper te hebben gezien en gehoord is het de beurt aan zijn (in Nederland althans) zeldzame neefje: de kortsnavelboomkruiper. Ondanks dat beide targets op de lijst zijn willen we toch nog zoeken naar meer bosvogels. Op de volgende plekken lijkt het bos echter wel uitgestorven. Verloren tijd helaas en dus snel op naar Maastricht. We beschouwen Oehoe als vrijwel gegarandeerd en fantaseren vooral over een eventuele rotskruiper die we hier eerder hebben gezien. Na een tijdje zoeken wordt de Oehoe gevonden, maar we zien geen grijze vogel met rode vleugels die als een vlinder tegen de wanden van de groeve fladdert. Op weg naar de Ijsduiker komen we ook langs een paar akkers waar Casarca’s vertoeven. Een soort die we allen in de winter nog nooit zagen. De Casarca’s zijn spoorloos, maar we vallen wel in de boter als vlak voor onze aankomst een Roodhalsgans wordt gevonden! Even later een eindje verderop worden ook de Casarca’s gevonden! De Ijsduiker komt snel op de lijst doordat Gijs zijn scope op het goeie punt van de plas heeft gericht. Ondertussen heb ik Krooneend en Geelpootmeeuw gevonden! Als laatste gaan we naar een plas verderop alwaar we Grote zee-eenden zien. Dag 1 zit er op en alle targets zijn binnen!

Dag 2 van ons big weekend brengt ons via de oostvaarderplassen (europese kanarie, pontische meeuw, witte kwikstaart), Alphen aan de Rijn (witoogeend), Hoek van Holland (huiskraai), Rotterdam (kwak), Barendrecht (buffelkopeend, patrijs), Strijen (dwerggans) naar Scharendijke waar we zullen overnachten. Wederom een dag waarin alle targets lukken!

Na een goede nachtrust en een heerlijk ontbijt gaan we weer aan de slag. Er wachten nog een hoop mooie soorten op ons! We beginnen met een sneeuwgans die snel gevonden wordt, al moeten we er wel een stukje voor omlopen. We rijden langs Neeltje Jans op weg naar het noorden……eh…crap….we hadden ook een target op Neeltje Jans en zouden ook het veerse meer checken (weer een Ijsduiker en meerdere Parelduikers). Omkeren maar en zoeken. Voordat Gijs de target vind: Een mooie zomerkleed Kuifaalscholver vind ik ook de overwinterende Zeekoet. Vanaf daar rijden we weer naar Scharendijke alwaar onze dag begon. Hier zoeken we in een groep rotganzen naar de Zwarte rotgans die hier al door tientallen mensen is gezien. 1 van de eerste rotganzen die mijn beeld inloopt is de zwarte! Desondanks zoeken we nog even door en vind ik nog twee Witbuikrotganzen die hier nog niet eerder waren gemeld. De witbuiken zijn met mij dit jaar!

Via de brouwersdam vogelen we onze weg naar de kwade hoek alweer een leuk scala aan wintersoorten verblijft. Alleen Willem heeft een volle score met Cetti’s zanger, Bokje, Frater, Sneeuwgors, Ijsgors en Strandleeuwerik. Gijs en ik kunnen de laatste echter niet vinden. Voor mij geen probleem want Strandleeuwerikken had ik op de eerste dag van het jaar al. De laatste stopt zijn de Flamingo’s van battenoord en de Zeearend van de ventjagersplaten. Na dit weekend sta ik op 152 jaarsoorten en sta op dat moment eerste in de jaarranking van waarneming.nl. Dit zal echter niet lang duren aangezien Maartje en Pieter Doorn vrij fanatiek bezig zijn met hun januarilijst. Later zal blijken dat ze een ongekend aantal vogelsoorten in 1 jaar gaan zien.